Kamunun
Bilgilendirilmesi

1. İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi:

Unvan: MTN Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. AŞ (Babadere JES)
Adres: Tuzla Köyü Köyün Kendisi Mah. 522596 Sk. No: 436 Ayvacık/Çanakkale

2. “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi” hazırlanması:

Seveso direktifi olarak bilinen regülasyon ülkemizde son olarak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak yeni “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayı ile yayınlanmıştır.

Kuruluşumuz “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanarak beyanı yapılmıştır. BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “Alt Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 10 gereğince kuruluşumuz tarafından “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi” hazırlanmıştır.

3. Kuruluşumuzda gerçekleştirilen faaliyetler:

MTN Enerji Elektrik Üretim AŞ Babadere Jeotermal Enerji Santrali Tesisi tek sistem organik rankin çevrimi kullanılarak n-bütanın sistem içerisinde prosesten geçirilerek elektrik enerjisi üretimi yapılmaktadır. Derin kuyulardan sondajla sağlanan jeotermal akışkan, kuyu içi pompalarla ısı değiştiricilere yapısındaki gazı muhafaza edilerek pompalanmak suretiyle mevcut isale hattıyla santrale taşınır. Tek sistem organik rankin çevrimi; buharlaştırıcı, türbin, ön ısıtıcılar ve kondenserden oluşmaktadır. Brine (jeotermal su) kuyulardan çekildikten sonra ilk olarak buharlaştırıcıda dolaştırılır. Buharlaştırıcı sonrası ön ısıtıcılardan da dolaştırıldıktan sonra deşarj kuyusuna geri yönlendirilir. N-bütan ise depolama tanklarına tankerle alınır.

Depolama tanklarındaki n-bütan, buharlaştırıcı veya ön ısıtıcılardan sisteme dahil edilir. Buharlaştırıcıda buharlaşan n-bütan türbine yönlendirilerek oradaki pervaneleri döndürerek elektrik üretimi sağlanır. Türbinde soğuyup enerjisini kaybeden n-bütan hava soğutmalı kondensere gönderilir. Kondenserde fanlar ile soğuyup sıvı hale gelen n- bütan besleme pompaları yardımıyla ön ısıtıcılara basılır. Ön ısıtıcılarda kademeli olarak ısıtıldıktan sonra tekrar buharlaştırıcıya gönderilerek sistem tekrar eder.

4. Kuruluşumuzda BEKRA kapsamında bulunan kimyasallar ve tehlike özellikleri aşağıda verilmiştir:
11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca Zararlılık Kategorileri H KODLARI
‘H’ - SAĞLIĞA İLİŞKİN ZARARLAR
AKUT TOKSİK 4 H302 - Yutulması halinde zararlıdır.
CİLT TAHRİŞ 2 H315 - Cilt tahrişine yol açar.
CİLT HASSASLAŞTIRICI1 H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
GÖZ TAHRİŞİ 1 H318 - Ciddi göz hasarına yol açar.
‘P’- FİZİKSEL ZARARLAR
P2 ALEVLENİR GAZ H220 - Çok kolay alevlenir gaz
BASINÇLI GAZ H280 - Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
‘E’ - ÇEVRESEL ZARARLAR
E2 SUCUL KRONİK TOKSİK H411- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
E1 SUCUL AKUT TOKSİK H400 - Sucul ortamda çok toksiktir.
5. Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gereken hususlar şunlardır:

Kuruluşumuzda acil durumlara hazırlık için yılda en az bir defa tatbikat yapmaktadır. Acil Durum Eylem Planı ve müdahale için tüm alt yapı hazırlıkları ile ekipler oluşturulmuştur. Kuruluşta meydana gelebilecek bir endüstriyel kaza durumunda aşağıdaki adımlar izlenmektedir.

Kuruluşumuzda meydana gelebilecek kimyasal ürünleri içeren bir kazayı öğrenirseniz, lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat edin. Bunu yaparken, kişisel korunmanıza ve hepimiz için etkili müdahaleye katkıda bulunursunuz.

Nasıl bilgilendirilirim?

 • Polis / itfaiye araçları
 • Hoparlör duyuruları, sirenler
 • Radyo ve TV anonsları

Tehlikeyi nasıl tanıyabilirim?

 • Görünür işaretlerle (örn. Duman, ateş),
 • Koku ile,
 • Yüksek bir patlama ile,
 • Mide bulantısı gibi vücut reaksiyonları yoluyla,
 • Göz tahrişi, baş ağrısı vb.

Önce ne yapmam gerekiyor?

 • Kaza mahallinden uzak durun,
 • Kaza yerini ziyaret etmeyin,
 • Çocukları eve getirin, dışarda oynamalarına izin vermeyin,
 • Engellilere ve yaşlılara yardım edin,
 • Yoldan geçenlere de yardım edin, gerekirse korunmaları için bina içine davet edin,
 • Pencere ve kapıları kapatın,
 • Ev ve arabadaki klimayı ve havalandırmayı veya pencere ile kapıları kapatın.

Sonra ne yapacağım?

 • Acil durum ve kurtarma servislerinin talimatlarını izleyin.
 • Olası patlama riski nedeniyle açık alevden (örn. Sigara, ocağın yakılması vb.) kaçının.
 • Şayet televizyon veya radyodan alandan uzaklaşmanız istendi ise. Evden çıkın ve yüksek kodda bulunan alanlara doru gidin, kaza mahallinden uzaklaşın.

Hiçbir koşulda ne yapmamalıyım?

 • Yangın ve polis acil durum telefon numaralarını gereksiz sorgularla engellemeyin.
 • İstenmeden evi terk etmeyin ve yürüyerek veya araba ile kaçmayın. Yani sadece kendinizi tehlikeye atarsınız.

PDF olarak indir