Daha iyi bir dünya
için üretiyoruz

EPDK Lisansı İle Çanakkale'de Jeotermal Enerjiye Dayalı Elektrik Üretimi

2015 yılından itibaren işletme faaliyetlerine devam ettiğimiz 7MW Babadere JES jeotermal enerjiye dayalı elektrik santrali ile yeraltı kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanırken doğayı koruyor; temiz ve sürdürülebilir enerji üretiyoruz.

Tümüyle yenilenebilir jeotermal kaynağa dayalı elektrik üretimimizi 11.8 MW Babadere JES 2 kurulması ile artırarak; bugün 10.000 hane kapasiteli enerji üretimimizi 30.000 hane seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.

Her an ulaşılabilir enerji
Yeraltının verimli kaynağı
365 gün enerji

Tesis Kurulumu ve İzinler

7MW Babadere JES, İR 17/15 numaralı Babadere Ruhsat alanı Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi ve Tuzla köyü sınırlarında bulunmaktadır.

  MTN Enerji Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş tarafından sahada yaptırılan çalışmalardan elde edilen tüm verilerin ışığında 7.5 MWe kapasiteli, ORC (Organic Rankine Cycle) tipinde, hava soğutmalı bir santral kurulumu uygun bulunmuş, planlanmış ve kurulumu tamamlanmıştır. Babadere JES 31 Ekim 2015 tarihinde de Enerji Bakanlığı tarafından da kabulü yapılmış olup aktif olarak elektrik üretimine devam etmektedir. Santralimizde üretilen elektrik YEKDEM kapsamında ticari olarak değerlendirilmektedir.

  Sürdürülebilir Enerji,
  Sürdürülebilir Çevre Anlayışı

  Dünya'ya, ülkemize ve kendimize karşı
  sorumluyuz.

  Korumakta olduğumuz doğanın geleceğe aktarımı, tam çevre bilincine sahip sürdürülebilir enerjiyle mümkün.

   Yerel “Sürdürülebilir” Güç

   Doğal kaynakların verimli kullanımıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan jeotermal enerjiyi destekliyoruz.

   Bilinen diğer enerji santrali türlerine göre daha fazla verim sağlayan jeotermal elektrik santralleri; doğalgaz vb. kaynaklardan tasarruf edilmesini mümkün kılıyor. Yerel doğal kaynaklarımızın kullanımı, dışa bağımlılığımızı azaltırken sürdürülebilirlik ile çevre bilincini ön planda tutuyor.